Mzdová agenda

Zajistíme profesionální a diskrétní služby v oblasti zpracování mezd a vedení mzdové a personální agendy.

Nabízíme:
  • zpracování mezd softwarem STEREO, ÚČTO
  • vedení mzdové agendy
  • vedení personální agendy
  • poradenství z oblasti pracovního práva
  • vyhotovení všech zákonem daných podání a přehledů
  • zastupování klientů před orgány státní správy (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)